Askerlerin kendi aralarında sınıflandırdıkları; maliyet açısından ucuz, bakım yönünden zayıf olan piyade askerlerine takılan lakap. " Bitli Piyade "