Asker için bir mükafaat niteliğinde olan hafta boyunca bir sürü sap erkekle bir arada sıkılmış askerlerin haftasonu yada bazı önemli günlerde , sırayla askeriye dışına;  askeri kurallar çerçevesinde yemek, içmek, gezmek ve eğlenmek amaçlı çıkmasıdır. Çarşı izninde gidilebilinecek alan sınırlarıyla belirlenmiştir. O sınırların dışına çıkmazsın , ayrıca askerlik onurunu zedeleyici mekanlara giremezsin. Önceleri askerin gidebileceği mekanların kapılarında "er ve erbaş girebilir" yazardı yavaş yavaş bu uygulama kalkıyor. Eskiden çarşıya askeri kıyafettle çıkılırdırdı ama artık bu uygulama kalktı. 
Çarşı İzni; bazı toplumsal olaylarda, mesela siyasi parti mitinlerinin olacağı günler yada bazı ögütlerinin olay çıkarması muhtemel günlerde iptal edilir. Çarşı izni kişisel yada bölükçede alınan cezalar nedeni ilede iptal edilebilinir.
 
" Çarşı İzni "