Piyade, Askerlikte savaşa önden sürülen maliyeti az, yaya askeri sınıftır.  Piyadeler savaşta genellikle en önde giderler.
Türk Dil Kurumunda ise ; "Yaya olarak savaşan askerlerin oluşturduğu sınıf" yazıyor.
 Ayrıca Bkz: Bitli Piyade " Piyade "