Askerlik çağına gelmiş gencin yoklama amacıyla askerlik şubesine çağrılmasından ve belirtilen süre içerisinde yoklama yaptırmayanların durumuna yoklama kaçağı denir.


1111 Sayılı Askeri Ceza Kanunun 89. Maddesinde belirtilen yoklama kaçağı cezası ile cezalandırılmaktadır.

e) bendinden yer alan ceza :
Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup olmamasına bakılmaksızın askerlik şubesince sevk edildiği kıtasına katılmayan veya geç katılanlar için, kendilerine tanınan kanuni yol süresinin bitiminden, itibaren dört ay içinde gelenler ikiyüzelli, yakalananlar bin; dört aydan sonra bir yıl içinde gelenler beşyüz, yakalananlar ikibin; bir yıldan sonra gelenler yediyüzelli, yakalananlar üçbin Türk Lirası idarî para cezasıyla cezalandırılır.

Bir yıldan sonra tamamlanan her takvim yılı için kendiliğinden gelenler ayrıca bin, yakalananlar ayrıca ikibin Türk Lirası idarî para cezası ile cezalandırılır. Ancak, bu eylemlerinden sonra askerlik şubesince ilk sevk edildikleri kıtalara gecikmeksizin katılmaları halinde haklarında verilecek idarî para cezalarının yarısı verilir. Bu cezalar sadece Barış zamanı verilen cezalardır.

" Yoklama Kaçağı "