• Asker Şiirleri
  • 02:05:00
  • Sen TÜRK'ü TÜRK yurtlarını koru Düşman şerrinden sakla TÜRK'ü yiğitlikte daim et TÜRK'ü erlik davasıyla yaşat TÜRK'ü gerçekçi yap TÜRK'ün gönlüne herşeyden önce, hatta kursağına ekmek koymadan evvel TÜRK'lük sevgisini koy TÜRK'ü ideal ile yaşat ve ideali
  • türk, oğuz kağan, sabır, namert, kuvvet, güç
İzlenme 8.480

Video Yazısı:

Sen TÜRK'ü TÜRK yurtlarını koru
Düşman şerrinden sakla
TÜRK'ü yiğitlikte daim et
TÜRK'ü erlik davasıyla yaşat
TÜRK'ü gerçekçi yap
TÜRK'ün gönlüne herşeyden önce,
hatta kursağına ekmek koymadan evvel TÜRK'lük sevgisini koy
TÜRK'ü ideal ile yaşat ve ideali hakikat yapmaya çalışsınlar
Törelerini canları gibi saklat
TÜRK'e zevk ve rahat verme
Bilakis zahmete alıştır
Zahmetle yürekleri, bedenleri demir olsun
Bu sayede onlara yüksek çalışma kudreti verirsin
TÜRK'ü faal, cevval edersin. TÜRK'e değişmez bir seciye ver
Zamanla seciyesi değişmesin, sade tekemmülle tadilat görsün 

ULU TANRI
Milli kuvvet, namus, ahlak, azim , sebat, ideal, TÜRKÇÜLÜK ruhu, yurtseverlik, ilim, sanat teşkilatı, intizam, beden kuvveti ve zenginlik ile hasıl olduğundan; TÜRK'e bunları ver
TÜRK'ten hırsız, namuzsuz türerse hemen kahret  TÜRK'e benlik, hem de yüksek bir benlik ver
TÜRK nefsine itimat sahibi olsun
TÜRK'ü muhakemeli, ciddi adam olarak yarat
Hissiyatına kapılıp, öfke ile ayaklanmasın
Birden barut gibi parlamasın
Daima soğuk kanlı olsun
TÜRK'ü her milletten cesur yarat
Öç almayı TÜRK asla unutmasın

ULU TANRI 
Namuzsuz bir tek TÜRK yaratacağına, dünyayı yık daha iyi
Ne kadar korkak TÜRK varsa hepsini helak et
TÜRK herşeyi mukayese etsin
Yalnız akıl ve mantık denen şeylere bırakma onu
Sabırlı, derde dayanıklı olsun
İradesi çelik gibi olsun
Dönek TÜRK yaratma
TÜRK'leri maymun iştahlı yapma
TÜRK daima ihtiyatla adım atsın
Kimsenin tatlı diline inanmasın
Kimseye emniyet olmasın
Çalışma zekâdan üstün bir kıymet olduğundan, TANRI, sen TÜRK'ü çalışkan et
TÜRK'ün ömrü çalışma ile geçsin
Ona daima çalışma aşkı ver
Hele elbirliği ile çalışmayı alet etsin
Tembel TÜRK'ü hemen öldür
TÜRK'e her milletinkinden üstün zeka ver
Zeka ve çalışma ; ikisi bir arada olunca TÜRK'ün önünde durulmaz
Milli büyüklüğün tek şartı yüksek ideal, buna alışmak için de yüksek ahlak, fedakarlık ve sebat lazım olduğundan TÜRK'leri ahlaklı, sebatlı ve fedai kıl
TANRI , TÜRK'leri sen kendi elinle birleştir ve herşeyden evvel ruhları birleşsin
Onları tek bir kafa gibi birleştirici kültür sahibi et
TÜRK'ü töresine sadık kıl, Tanrı
TÜRK budunu : Biliniz ki atalar töresi asırların tecrübesi ile husule gelmiş büyük bir hikmettir.
Tanrı beni töreye dokunmaktan ve dokundurmaktan sakladı ve saklasın 

ULU TANRI
Türk milletini lafçı değil, elinden iş gelir insanlar et
Bir şey söylemek vazife yapmak değildir.
Onu fiilen yapmak ve yaptırmanın vazife olduğunu beyinlere sok

GÜZEL TANRI
Sana hepsinden çok yalvardığım şudur : TÜRK'ü dalkavukluktan kurtar
Dalkavukluk ve emsali vasıtalara zengin olmaktan koru
TÜRK'e kötü para hırsı verme  Dalkavukları yok et 

AMAN TANRI
TÜRK aile, töre ve disiplinini her şeyden evvel koru
TÜRK toprağında hürler yaşasın. Adaletten başka bir şey hüküm sürmesin
Sen TÜRK'e tabii şeylere tabiata karşı sevgi ver
TÜRK yurdunda yoksulluk o kadar azalsın ki fakirlik suç sayılsın 

ACUNU ( DÜNYAYI ) YARATAN YÜCE TANRI
TÜRK'e insaniyetten evvel TÜRK milletini düşündür.
İnsanların insaniyet dedikleri şey, göz boyamak için icat edilmiş bir boyadır.
İnsaniyet maskesi taşıyan öyle milletler vardır ki maskelerinin altında canavarlar yaşar.
İnsaniyeti gören olmadı. TANRI , TÜRK'e sağlam, sürekli irade ver
Güçlüklerde, sabrını, tahammülünü aynı zamanda gayretini arttır
Ona esas seciye olarak vazife muhabbeti ve mesuliyet duygusu ver
Mesuliyeti TÜRK yurdundan eksik etme
En büyük kuvvetinTÜRKLÜK aşı olduğunu TÜRK'e öğret

TANRI
TÜRKÇE konuşulan, TÜRK'e yurtluk etmiş olan yerleri kıyamete kadar TÜRK'ün hükmü altında bırak
´
YÜCE ALLAH TÜRKÜ KORUSU

Not: Oğuz Kaan'ın Türk'lük Dua'sı Sayın DR. RIZA NUR Tarafından Yeni Türkçe'ye Uyarlanmıştır.


Buraya İzlediğin ve Eklediğin videolar gelecek.

Ziyaretçi Yorumları