MAVİ BERELİ

Karlı doruklarda, yalçın dağlarda,
Bir mavi bereli gezdi desinler.
Buzlu nehirlerde, serin sularda,
Bir mavi bereli yüzdü desinler.

Vatanına siper etmiş döşünü.
O siliyor yetimler göz yaşını.
Bu yurda yan bakan düşman başını,
Bir mavi bereli ezdi desinler.

Alparslan, Yavuz’dan almış huyunu.
Üç kıt’a ya yaymış TÜRK’ün soyunu,
Doğuda oynanan çirkin oyunu,
Bir mavi bereli bozdu desinler.

TÜRK’ün deli akar damarda kanı,
Çiğnetmem ermeniye Artvin’i, Van’ı
Dünya bile olsa hain düşmanı,
Bir mavi bereli üzdü desinler.

Biz severiz seni nice kalplerle.
Yarenliğin erenlerle, alplerle,
Zaferi tarihe altın harflerle,
Bir mavi berili yazdı desinler.

Metin Komandoya edemem nazar
Malazgirt Fatihi kaş çatıp kızar,
Güneydoğumuzda teröre mezar.
Bir mavi bereli kazdı desinler.

Metin Dadaloğlu