Polislik çok ulvi, çok yüce meslek
Haklının yanında yanan bir yürek
Haksızları adalete vererek
Hakkı ve hukuku görendir POLİS

Analar, babalar, beyler, bacılar
Sarmış çevresini türlü acılar
Başından geçeni hep anlatırlar
Ne gizli sırlara erendir POLİS

Tek bir yumruk, tek bir yürek olarak
Kanunsuz eyleme karşı durarak
Nankör emelleri açıklayarak
Gerçeği ortaya serendir POLİS

Hiç gölge düşürmez o,vakarına
Ölür şehit çıkar hak huzuruna
Canını vererek vatan uğruna
Terörün başını kırandır POLİS

Sarsılmaz bir inanç, sarsılmaz iman
Polis adalete olur danışman
Arsıza, hırsıza, soysuza düşman
Kale gibi karşı durandır POLİS

Ey aziz milletim düşme sen derde
Hizmet etmek için dağıldık yurda
Düzenbaza, madrabaza, namerde
En büyük silleyi vurandır POLİS

Hainlere dıştan destek olursa
Anarşi hortlayıp, terör çıkarsa
Kahpe kurşun can alıp, can yakarsa
Vatan için canın verendir POLİS

Kahpe kurşunlara hedef sinesi
Huzuru sağlamak onun gayesi
Her yerde güvenin bir abidesi
Hainin izini sürendir POLİS

Sıyrılmak için kinden nefretten
Söz ederek sevgiden ve şefkatten
Cemiyet denen gül bahçesinden
Arsız dikenleri derendir POLİS